Co powinna zawierać apteczka w zakładzie pracy?

Każdy pracodawca jest zobowiązany do wyposażenia zakładu pracy w apteczki pierwszej pomocy. W dodatku koniecznością pracodawcy jest także wyznaczenie pracowników do udzielania pierwszej pomocy.

1 Kodeksu Pracy pracodawca ma obowiązek zapewnić środki niezbędne do udzielania pierwszej pomocy w nagłych wypadkach, zwalczania pożarów i ewakuacji pracowników. Jednak w rozporządzeniu w sprawie ogólnych przepisów BHP znajduje się zapis mówiący o tym, że pracodawca musi zapewnić pracownikom sprawnie funkcjonujący system pierwszej pomocy w razie wypadku oraz dodatkowo środki do udzielania pierwszej pomocy.

ZAWARTOŚĆ APTECZKI

Ile APTECZEK POWINNO ZNAJDOWAĆ SIĘ W ZAKŁADZIE PRACY?

Dodaj komentarz