Kruszarka – co to właściwie jest?

W produkcji przeróbce różnego rodzaju kruszyw jedną z najczęściej stosowanych operacji jest rozdrabnianie. Do tego rodzaju czynności niezbędne jest wykorzystanie fachowych metod , a oprócz tego urządzeń. Jedną z nich jest kruszarka. Umożliwia ona efektywne zmniejszenie większych skał w kawałki kamieni, żwiru czy pyłu skalnego. Usługi kruszarką są zatem w wielu sytuacjach wykonywane m.in. w trakcie prac budowlanych czy robót drogowych.

W tym artykule przyjrzymy się nieco bliżej specyfice kruszarek oraz podamy przykłady ich najczęstszych zastosowań.

Czym właściwie jest kruszarka?

Już sama nazwa tego urządzenia wskazuje, że jego najważniejszym zadaniem jest kruszenie skał. W praktyce natomiast zakres tych zastosowań jest nieco bardziej rozległy. Kruszarki mogą być wykorzystane nie tylko do spadku rozmiarów elementów skalnych, niemniej jednak i zmiany formy materiałów odpadowych, dzięki czemu łatwiej je wyeliminować lub poddać recyklingowi. Kruszarki znajdują zastosowanie także przy zmniejszaniu wielkości składowanych surowców, takich jak np. ruda skalna.

Kruszenie, czyli rozdrabnianie kruszyw łamanych ze skał zwięzłych, to jedna z kluczowych operacji technologicznych. Kruszenie jest wykonywane także przy przeróbce kruszyw żwirowo-piaskowych, dzięki czemu można wykorzystać całe złoże, składające się m.in. głazów i głazików itp.

Rozdrabnianie kruszyw można podzielić na wstępne (grube), średnie i drobne. Sam proces kruszenia polega na przekazaniu siły przez mechaniczną przewagę za pośrednictwem materiałów wykonanych z cząstek. Cząstki te połączone są ze sobą mocno i trwale połączone, w związku z czym wykazują wysoką wytrzymałość i odporność na wszelkiego typu działania ze strony zewnętrznej. Z tego też powodu urządzenia przeznaczone do ich rozdrabniania muszą stosować odpowiednie technologie, ażeby możliwe było ich finalne przerobienie na drobne detale. W związku z tym urządzenia do kruszenia, wykorzystując odpowiednią siłę, wytwarzają wystarczającą ilość energii działającej wewnątrz materiału.

Dodaj komentarz